בכל אומנויות הלחימה עיקר ההגנות נלמדות כנגד תוקף שמגיע ישר מלפנים. הדבר נכון במיוחד לאומניות לחימה שבהם הדגש הינו הכנת התלמיד לתחרות או לקרב אחד על אחד בזירה.

האם יכול להיות שנצטרך להתגונן כנגד התקפה שלא מגיעה ישירות מלפנים?

בחגורות המתקדמות בקרב מגע, ישנו דגש על התמודדות עם מספר תוקפים. כזאת התמודדות דורשת הבנה ותכנון גדולים יותר מאשר התמודדות אחד על אחד.

לפני שמתחילים ללמוד על ההתנהלות עצמה תוך כדי קרב עם מספר תוקפים, עולה השאלה מי תוקף ראשון.

כאשר אנו מרגישים מאויימים ממספר תוקפים, יש חשיבות גדולה לבחירת המיקום שלנו מול הקבוצה המאיימת. ככלל אצבע ננסה להיות מול האיום המרכזי שאנו מזהים כאשר זווית ההתקפה של התוקפים האחרים יחסית חסומה. אבל לא תמיד נוכל לשלוט בזירה בדייקנות.

מה קורה כאשר ניגשים אלינו מספר תוקפים וההתקפה הראשונה מבוצעת דווקא לא על ידי התוקף שנמצא מולנו אלה מתוקף שמגיע באלכסון?

התקפת אגרוף מהצד

מרגע שהתוקף הראשון החל לנוע ישנו פרק זמן קצר מאוד עד לנקודה בה כל התוקפים יזנקו עלינו בהתקפות שונות. פרק זמן זה נמדד בשברי השניה.

אם נפגע מההתקפה של התוקף הראשון יכולת התגובה שלנו מול התקפות חוזרות שלו ושל התוקפים הנוספים תרד משמעותי.

אם לא ננטרל את האיום של התוקף הראשון לפני שנפנה להתגונן מהתוקפים האחרים נפגע מההתקפות החוזרות של התוקף הראשון.

אם נשקיע את כל כולנו במאמץ לנטרל את התוקף הראשון ונצא מהפוזיציה הקרבית מול שאר היריבים לא נספיק לחזור בזמן למצב שבו נוכל להתגונן מולם.

מכאן שבפרק זמן של שברי שניה שבו אנו מופתעים מהתקפה מהצד עלינו לבצע הגנה, התקפה ולהשאר פנויים להמשיך התקפות והגנות נגד היריבים האחרים.

צורת ההגנה הסופית נקבעת מצורת ההתקפה של היריב. מאיזה צד הוא תוקף? באיזה יד הוא תוקף? מהי עמידת המוצא שלו וכולי…

כדי לקבל תחושה לצורת ההתנהלות בתחילת קרב שכזה ניתן כאן מספר דוגמאות להגנות כנגד התקפות אגרוף מהצד. בתוך הדוגמאות מסתתרות שלושה הגנות בסיסיות בקרב מגע. תוכלו לזהותן?

תוקף משמאל, תוקף ומגן עם רגל שמאל לפנים, תקיפה באגרוף ימין

תוקף מימין, תוקף עם רגל ימין לפנים ומגן עם רגל שמאל לפנים, תקיפה באגרוף ימין

תוקף מימין, תוקף ומגן עם רגל ימין לפנים, תקיפה באגרוף ימין

תוקף מימין, תוקף ומגן עם רגל שמאל לפנים, תקיפה באגרוף ימין

תוקף מימין, תוקף ומגן עם רגל שמאל לפנים, תקיפה באגרוף שמאל

לבעלי החוכמה הסגולה והיכולת להבין