לאחר לימוד עיקרי ההגנות נגד אגרופים בחגורה הכתומה אנו מתחילים ללמוד את עיקרי ההגנות נגד בעיטות לקראת החגורה הירוקה. כמו כן אנחנו מתחילים ללמוד את חומר הבסיס לשליטה בכף יד של היריב כהכנה ללימוד הגנות נגד כלי נשק בחגורה כחולה.

החומר מעשי הנלמד לקראת חגורה ירוקה

קבלר

שחרור מתפיסת צואר

שחרור מתפיסת חולצה

שחרורים מהובלות (תפיסות) שוטר

שחרור מתפיסת נלסון

שחרור מתפיסת שיער מלפנים

שחרור מתפיסת ידיים מאחור

הגנות נגד בעיטות

הגנות משולבות

בעיטת סכין – סטירה מהצד

בעיטת הגנה לאחור

בעיטת סכין לפנים

בעיטת מגל בימין ורגילה בשמאל (ולהפך)

בעיטה רגילה בשמאל ומגל בימין (ולהפך)

בעיטה רגילה בניתור

בעיטה בניתור מעמידה (ברדיפה)

מגל בניתור ברדיפה

סכין מהצד בניתור ברדיפה

מגל לאחור + מגל לסנטר באותה תנועה

גלגל חוזר

הקרבה עצמית

גלגולים מהצדדים

גלגול מעל מכשול

גלגול לתפיסת חפץ המונח על הקרקע

גלגול ללא ידיים

שחרורים מחביקה מאחור בהרמה – ידיים תפוסות

תרגילי הגנה מיוחדים

חגורה ירוקה – בחן את עצמך

למה יש להשים לב בשיחרורים בכלל ובשחרור מתפיסת ידיים מאחור בפרט?

מה הסוד של ביצוע שיחרור נכון?

מה הדבר החשוב ביותר בשחרור מתפיסת שיער?

מה אסור לעולם לעשות בהגנה נגד בעיטות?

מה עיקרון הביצוע בגלגל חוזר?

על מה יש להקפיד בסיום גלגל חוזר?

מה עיקרון השיחרור בשיחרורים מתפיסות חולצה?

לבעלי החוכמה הסגולה והיכולת להבין