לאחר לימוד היסודות בחגורה צהובה אנו מתחילים ללמוד את עיקרי ההגנות לקראת החגורה הכתומה. כמו כן אנחנו מתחילים ללמוד את עיקרי הראנדורי – קרב פנים מול פנים.

חגורה כתומה

החומר מעשי הנלמד לקראת חגורה כתומה

הגנה פנימית אינסטקטיבית נגד אגרוף ימין\שמאל

הגנה פנימית עם האמה נגד אגרוף ימין (שלוש ווריאציות)

שמאל נגד שמאל

הגנות פנימיות עם האמות נגד התקפות אגרוף נמוכות (קראטה)

שמאל נגד שמאל ימין

שמונה הגנות חיצוניות

בעיטה רגילה לסנטר

עקב לחזה

עקב לסנטר

שלוש בעיטות הגנה

בעיטת סכין לצד

בעיטת סכין לפנים

בעיטת סכין בהתקדמות ולכל הכיוונים

בעיטת מגל רגילה

בעיטת מגל קרבית

בעיטת מגל בהטעיה

בעיטת מגל לאחור בהתקדמות

בעיטה רגילה לאחור בהתקדמות

בעיטת עקב לצד

בעיטה רגילה ומגל באותה הרגל

שחרורים מחביקה מלפנים – ידי המתגונן משוחררות

שחרורים מחביקה מלפנים – ידיים תפוסות

שחרורים מחביקה מלפנים בהרמה – ידיים תפוסות

שחרורים מחביקה מאחור – ידיים משוחררות

שחרורים מחביקה מאחור – ידיים תפוסות

שחרורים מחביקה מאחור בהרמה – ידיים תפוסות

עבודת רגליים לאגרוף – צל בוקס

תפיסות שוטר

גלגול ברחיפה

גלגול אייקידו לאחור

גלגול ג’ודו

ג’ודו אוקי גושי

ג’ודו או גושי

ג’ודו איפון סאוינגה

חגורה כתומה – בחן את עצמך

מהי הכוונת של הבעיטות לאחור?

מה ההבדל בין בעיטות רגילות לבעיטות הגנה?

מה ההבדל בין הגנות פנימיות להגנות חיצוניות נגד אגרוף?

מה הכי חשוב בשחרור מחביקות?

מה הכי חשוב בשחרור מחביקות מאחור?

מה נותן את הכוח בבעיטת מגל לאחור?

מתי עושים הגנה?

לבעלי החוכמה הסגולה והיכולת להבין