העיקרון של תנועה אפקטיבית נמצא בבסיס התפיסה של הקרב מגע.
תנועה אפקטיבית יוצרת זמן.
זמן למתגונן ללקלוט את המתרחש.
זמן למתגונן להשהות את התגובה.
זמן לגרום ליריב להתחייב לתנועה שלו.
זמן המתורגם למהירות וליכולת להכריע.

תנועה אפקטיבית הינה תנועה מצומצת שבה רק מה שחייב לזוז זז.
תנועה אפקטיבית הינה תנועה שבה אנו מפעילים קבוצות שרירים בצורה אופטימלית הן להשגת מהירות מקסימלית והן להשגת עוצמה מקסימלית.

אפקטיביות של תנועה ברמות הגבוהות נמדדת בשברירי שניה ובמילמטרים ספורים.

אך כשבאים ללמוד תנועה חדשה, במיוחד בשלבי הלימוד הראשונים, האתגר נמצא ברכישת התנועה עצמה. בשלבים אלו התנועה עצמה נלמדת כאשר שיפור אפקטיביות התנועה הינו מאבק סיזיפי שנמשך שנים לאחר רכישת התנועה הבסיסית ומאות אלפי תירגולים של התנועה.

הגנה פנימית כנגד שמאל ימין

הגנה פנימית כנגד שמאל ימין – שלב א בלימוד

בשלבי הלמידה הראשונים הדגש נמצא על ביצוע התנועה עצמה כאשר ישנה הדגשה של חלקי התנועה השונים.

הגנה פנימית כנגד שמאל ימין – תנועה מינימלית

לקראת החגורות הבכירות, בצורה הדרגתית, הדגש בלימוד התרגיל עובר מביצוע התנועה עצמה לשיפור אפקטיביות התנועה.

שמאל נגד שמאל

שמאל נגד שמאל – שלב א בלימוד

בשלבי הלימוד הראשונים המורה שובר את התנועה לשתי תנועות נפרדות על מנת להקל על הרכישה הראשונית של התרגיל כדי להקל על רכישת התנועה.

שמאל נגד שמאל בתנועה אחת

לקראת החגורות הבכירות, בצורה הדרגתית, הדגש בלימוד התרגיל עובר מביצוע של מספר תנועות לביצוע של תנועה רכה אחת.

כיוון ראשון

כיוון שני

לבעלי החוכמה הסגולה והיכולת להבין