בקרב מגע, בשונה מאומנויות לחימה אחרות הקרב אינו המהות ואינו משמש כיעד האולטימיטיבי אליו מתאמנים.
קרב הינו עוד תרגיל שמדמה התמודדות אלימה שמתחילה ממצב ששני הצדדים נמצאים מוכנים בעמידת מוצא מגוננת. זהו תרחיש נדיר מאוד ובעל בסבירות נמוכה מאוד להתקיים במצב של הגנה עצמית מציאותית.
ועדיין, בתרגול קרבות ישנו יתרון גדול של למידה בתנאים משתנים, אילתור והתמודדות עם פחד ולכן הוא תופס מקום נכבד בתודעת המתאמנים.
קרב מתחיל כאשר שני הצדדים ערוכים ומוכנים בעמידת מוצא. כדי לנצח קרב יש לגרום ליריב לטעות ויש להיות מסוגלים לנצל טעות שכזו.
לא את כל הטעויות ניתן לצפות, אך ישנן כאלו החוזרות בהרבה קרבות ומהן ניתן ללמוד.

תפיסת יד לניטרול והשגת שליטה

היריב שלנו יכול לנסות, במקום לנסות לפגוע בראש או בגוף המוגנים היטב לנסות לתפוס בידינו הקידמית לשם ניטרולה ולצורך השגת שליטה. מרגע שהיד נתפסה נוצר מצב מסוכן שהרי באמצעות שליטה על היד ניתן להגיע לשליטה בתנועה של הגוף כולו.
אך מרגע שהיריב תופס בידנו, במובן מסוים אנחנו גם אוחזים בידו וניתן לנצל זאת לשליטה על גופו של היריב ולהגעה להכרעה.

בדברי ההסבר התנועה תישבר למספר חלקים שונים אך יש לזכור שזוהי תנועה אחת המבוצעת בצורה חלקה לא עצירות בין השלבים השונים.

בריח ושליטה

התנועה הראשונית מיועדת להפוך את השליטה של היריב לשליטה שלנו, אפילו לפרק זמן קצר של שבריר השניה כדי לאפשר את השליטה בגוף כולו.

התקפה

בוא בזמן עם שבירת התפיסה והשגת שליטה בתנועת היריב אנו ננצל את שליטה זו לצורך התקפה והכרעה.

מבט מימין

מבט משמאל

ניצול הגנה ארוכה

לעיתים, כתוצאה מחוסר ידע, לחץ או הפעלה לא נכונה של הגוף היריב יגיב לנסיון התקפה שלנו בתנועת הגנה ארוכה יחסית.
התנועה הארוכה למעשה מנטרלת את ידו המגנה ומאפשרת לנו להכנס לסבב התקפה נוסף באופן מיידי וזאת  תוך ניצול המומנטום שהיריב תרם בהגנתו.

ניצול התקפה ארוכה ולא מדויקת

במצבים של קרב בו שני הצדדים עומדים בעמידת מוצא מוגנת, צד אחד יכול להתפתות לשלוח מכה במסלול ארוך שלא מצליחה לעבור את כל הדרך להגיע למטרה. לעיתים מכה שכזו נשלחת על בנסיון לגרום לצד השני להגיב ועל ידי כך לפתוח את הגנותיו. ניצול מומנטום התנועה הזאת יכול להביא אותנו למצב בו היריב מנוטרל מיכולתו להמשיך ולהוציא התקפות נוספות בזמן שאנחנו עוברים להתקפה משלנו.

הגנה נגד מכת הוק לא מדויקת

לבעלי החוכמה הסגולה והיכולת להבין