בקרב מגע אנחנו מבדילים בין אסטרטגיות שונות להתמודדות עם מצב אלים, או עם פוטנציאל לאלימות.

המנעות – בחירה בהתנהגות שמנטרלת מראש את הפוטנציאל לאלימות

שיחרור – במקרה שנתפסנו או נאחזנו, אנו יוצאים מהנחיתות שמיצרת האחיזה על מנת לנסות לחזור לאסטרטגיית ההימנעות. לצורך זאת השחרור מתבצע ללא תקיפה אלימה.

הגנה – במקרה שהותקפנו, אין ברירה אלה לבצע הגנה. אלה שההגנה בקרב מגע אינה דומה להגנה באומנויות לחימה אחרות. בשלמותה היא למעשה התקפה המתבצעת תוך התייחסות להתקפת היריב

התקפה – באסטרטגיה זאת אנו לוקחים את היוזמה לידנו. מתי, איך ומי נקבעים על ידינו. אסטרטגיה זאת נבחרת בדרך כלל שכבר ברור לנו שאין דרך להחלץ מן המצב האלים ודרגת החומרה של הסכנה מחייבת אותנו ליזום

הקרבה עצמית – ברמה הגדולה ביותר של הסכנה לעיתים אין דרך להמנע מן הפגיעה וכל מה שנותר הוא לכוון את הפגיעה בחוכמה. זה אומר שיש להקריב משהו כדי להגן על משהו. לוחם יכול להקריב את עצמו כדי להגן על אחרים או להקריב פגיעה ביד כדי להגן על הראש או הבטן.

האסטרטגיות השונות אינן שקולות ומדורגות בקרב מגע לפי סדר עדיפות, כאשר העדיפות הגבוהה ביותר ניתנת להמנעות והעדיפות הנמוכה ביותר ניתנת להקרבה עצמית.

החוסן הנפשי של איש הקרב מגע נמדד לפי יכולתו לדבוק ככל הניתן באסטרטגיה הראשונה – המנעות.

שחרור

בין האסטרטגיות השונות יכולים להיווצר מצבי ביניים. מה קורה כאשר אנחנו נתפסים וברור לנו שעדיף ליזום התקפה. ההתקפה בבמקרה זה יכולה להיות אפילו אך ורק להרחיק את התוקף ולהפחית את האיום. במקרה כזה ניתן לתקוף ואז להשתחרר, להשתחרר ואז לתקוף או לבצע את השחרור והתקיפה בתנועה אחת.

שחרור ותקיפה מאפשרים לנו להסיר את המגבלות הנובעות מהתפיסה ולעבור לתקיפה בתנועה אחת ללא שהות בין המצבים.

דגשים לביצוע שחרור ותקיפה:

1. הן השחרור והן התקיפה מתבצעים בתנועה אחת

2. התנועה הינה רכה ללא הפעלת כוח כלל

3. העבודה מתבצעת תוך שימוש ביד אחת בלבד תוך שימור היד השניה להגנה והתקפה

שחרור יד נגדית עם עליה למכת פיסת היד לסנטר

בתרגיל זה השחרור מביא את היד קרוב מאוד לסנטר התוקף. בביצוע קרבי של התרגיל יש להבליט את פיסת היד ולבצע דרך חזרה ליעילות מקסימלית. ניתן לבצע את התרגיל גם במצב של יד מול יד.

שחרור יד מול יד עם עליה למכת אגרוף

בתרגיל זה השחרור מביא את היד למחצית הדרך לכיוון סנטר התוקף. השחרור מתבצע רק בחלקו והמשך השחרור היד מתבצע תוך כדי מכת האגרוף.

ניתן לבצע את התרגיל גם במצב של יד מול יד.

שחרור יד מול יד עם עליה למכת פטיש

תרגיל זה הוא למעשה סיום שונה לתרגיל הקודם. כאשר אנו עולים למכת האגרוף, אם המעבר בין תנועת השיחרור למכת האגרוף לא מתבצע באופן מיידי יכול הדבר לגרום לאוחז לנסות להדוף את היד המכה, באופן אינסטקטיבי, ע”י היד שעדיין אוחזת, חלקית אומנם, ביד המכה. במקרה כזה אין להתעקש על האגרוף בכוח. במקום זאת יש להשתמש בכוחו של התופס להמשך השיחרור המלא ומשם לעבור למכת פטיש.

שחרור יד מול יד עם מכה לאשכים

בתרגיל זה אנו מנטרלים את היכולת להתקיף הן ביד האוחזת והן ביד הנגדית תוך כדי מעבר להתקפה.

שחרור יד נגדית ובריח

בתרגיל זה התפיסה מגיעה מהצד המת שלנו ואנו הופכים את האחיזה של התוקף לבריח נגדי על כף היד האוחזת.

לבעלי החוכמה הסגולה והיכולת להבין