עיקרון מרכזי בקרב מגע הינו התנועה קדימה. ההחלטיות להכנס הינה מרכיב מרכזי בתפיסה של הקרב מגע והינה יסוד לתנועה בקרב.

ובכל זאת ישנם תרגילים יוצאי דופן שבהם התנועה מתחילה דווקא לאחור. בתרגילים אלו התנועה לאחור הינה בדרך כלל מינימלית ותמיד לאחריה תגיע כניסה.

לעיתים התנועה לאחור תנבע מאינסטיקט שלנו ומתוך הפתעה ולעיתים מתוך רצון להטעות את היריב ולפתות אותו להכנס אלינו אפילו יותר ממה שהוא תכנן מלחתחילה.

דוגמה לתרגיל כזה הינה הגנה נגד שמאל ימין על ידי הטיה לאחור.

הגנה על ידי הטיה לאחור

הגנה נגד שמאל ימין על ידי הטיה לאחור – אותה רגל לפנים

בצורה הקלאסית שלה התוקף והמגן עומדים עם אותה רגל לפנים, בד“כ רגל שמאל.
כדי להקל את ההבנה צילמנו את ההגנה הן מהצד הפתוח והן מהצד הסגור.

ההגנה מהצד הפתוח

ההגנה מהצד הסגור

הגנה נגד שמאל ימין על ידי הטיה לאחור – רגל מול רגל

שוב, גם כאן, כדי להקל את ההבנה צילמנו את ההגנה הן מהצד הפתוח והן מהצד הסגור.

ההגנה מהצד הפתוח

ההגנה מהצד הסגור

האם אנחנו זזים כאן לאחור מתוך הפתעה או מתוך תכנון?

לבעלי החוכמה הסגולה והיכולת להבין