בחומר הנלמד בקרב מגע ישנו דגש על התמודדות עם מצבים שבהם עמידת המוצא של שני הצדדים זה. כלומר, התוקף והמתגונן עומדים עם אותה רגל (ימין או שמאל) לפנים. הסיבה לדגש ברורה מאליה, זהו המצב הנפוץ.

אך מה קורה אם זהו לא המקרה? מה עם התוקף עומד עם רגל נגדית מולנו? מה אם בנוסף לזאת התוקף אף אוחז בסכין?

גם כאן עקרונות התנועה של הקרב מגע נשמרים.

הגנה נגד דקירה ישרה על ידי הסטה ובעיטת עקב לברך

הגנה נגד דקירה רגילה על ידי הסטה ואגרוף

הגנה נגד דקירה רגילה על ידי הסטה ודקירת בטן

הגנה נגד דקירה בטן על ידי הסטה ונעילת מרפק

הגנה נגד דקירה בטן על ידי הסטה ונעילת אמה

לבעלי החוכמה הסגולה והיכולת להבין