שמאל נגד שמאל הינה הגנה פנימית שאת לימודה מתחילים כבר בחגורה כתומה.

בתחילה הן פעולת ההגנה והן פעולת ההתקפה מודגשות כתנועות נפרדות על מנת להדגיש את קיום את שני אלמנטים של הגנה והתקפה בהגנה של קרב מגע והן על מנת להקל על הרכישה הראשונית של התרגיל.

שמאל נגד שמאל בחגורה כתומה

כך לומדים את התרגיל לאורך חגורה כתומה ולאחריה.

לקראת החגורות הבכירות, בצורה הדרגתית, הדגש בלימוד התרגיל עובר מביצוע של מספר תנועות לביצוע של תנועה רכה אחת.

שמאל נגד שמאל בתנועה אחת

למרות שלכאורה התנועה פשוטה יותר, למוח שלנו יותר לקלוט ולהפנים אותה ולכן, כדי להקל על ההבנה, נדגים את התנועה משתי כיוונים שונים.

כיוון ראשון

כיוון שני

אבל מה אם?

ככל שהתלמיד מתקדם יותר בשלבי הלימוד, ההבנה שקרב יכול להיות יותר מורכב מהאימון הסטטי על המזרון הולכת וניבנית. על המורה מוטלת חובה להכניס את מורכבות זו לשיעור ככל שהיכולת של התלמיד לשלוט בטכניקה הבסיסית הולכת ועולה.
ככל שההבנה הזאת הולכת וניבנית, עולות וצפות שאלות. אחת השאלות הנפוצות לגבי שמאל נגד שמאל הינה, למה להגן רק נגד שמאל? מה אם התוקף תוקף בכלל עם שמאל ימין?

שמאל נגד שמאל…ימין

את התשובה לכך נביא בהדגמה אך כדי להבין את הההדגמה ניתן מספר דגשים:

– אין הבדל בהגנה כנגד שמאל או כנגד שמאל ימין.
– מכת האגרוף ההפוך מכוונת למרכז פניו של התוקף ולא לצד הראש. בהדגמה התוקף מודע למכה שהולכת להגיע ולכן הוא מסיט את ראשו קלות עם התנועה. במקרה כזה מכת האגרוף ההפוך תכוון לרכות.
– המכה בסוף תנועת ההגנה הינה מכת אגרוף הפוך. על מנת למזער את הפגיעה במדגים ההתקפה ההגנה בוצעה עם כף סגורה. בביצוע קרבי כף היד המבצעת את המכה סגורה לאגרוף הפוך.

 

לבעלי החוכמה הסגולה והיכולת להבין