קרב מגע כאומנות לחימה השמה במרכז את נושא ההגנה העצמית חותרת להכרעה מהירה במקרה של עימות אלים.

ככל, ההגנות בקרב מגע מכוונות להביא אותנו לעמדת יתרון על התוקף, בה רק לנו יש את היכולת להמשיך ולהלום בתוקף שוב ושוב עד להכרעה בעוד שהיכולת של התוקף להשיב מלחמה מוגבלת.

כדי להגיע ליכולת להפוך ממותקף לתוקף באפס זמן יש צורך בתרגול רב. כדי לאפשר לתלמיד להתמקד באותו רגע קריטי של טרנספורמציה מתרגלים שוב ושוב את ההגנה מרגע התקיפה ועד להגעה לעמדה השולטת והתקפה.

אין בזאת לומר שבהכרח תמיד בשלב זה מסתיימים הדברים. למרות הדגש הרב על ההגנה הראשונית על התלמיד להיות מודע לכך שגם לאחר שהוא הגיע לעמדה השולטת הוא לעיתים יצטרך להגיב לתוקף במקרה והתוקף עדיין לא נוטרל לגמרי.

זה לא נגמר עד שזה לא נגמר!

המשכיות

ההגנה הבסיסית

נקח לדוגמה הגנה נגד תקיפת אלה מהצד.

ההגנה הבסיסית בקרב מגע מאפשרת לנו לנטרל את ההתקפה תוך הגעה לעמדה שולטת, התקפה משתקת וניטרול של היד האוחזת באלה.

הגנה נגד תקיפת אלה מהצד

אבל מה קורה אם האגרופים שאנו משגרים לראשו של התוקף לא מנטרלים לחלוטין את האינסטיקט הבסיסי שלו לצאת מהאחיזה שלנו?

במקרה זה עלינו ללכת עם תנועת התוקף ובעיקר עם הכוח שלו. הצורה שאנו נגיב צריכה להיות בסנכרון עם תנועתו של התוקף ובשום פנים ואופן לא מתנגדת אליה על ידי הפעלת כוח רב.

התמודדות עם הנפה חוזרת של האלה

בעמדה השולטת שאליה הגענו ידו של היריב האוחזת באלה מנוטרלת ע”י הפעלת לחץ מרפק היד כך שהיד האוחזת באלה מוטה כלפי מטה והאיום של האלה כלפינו מנוטרל. תגובה טיבעית מבחינתו של התוקף, במיוחד אם הוא בעל כוח, תהיה לנסות ולמשוך את ידו כלפי מעלה.

מכיוון שאנו מפעילים לחץ ובריח על היד תחילת התנועה, נוכל להרגיש בבירור מתי תנועה כזו מתחילה ונוכל אף להאט אותה בתחילתה. על ידי זאת נקנה עבורנו זמן תגובה יקר המשמש אותנו לעבור לתנועה מסונכרת עם היריב והגיע להטלה משולבת עם שבירת ידו.

הגנה נגד תקיפת אלה מהצד בשילוב קבלר

התמודדות עם הנפה חוזרת של האלה ביד נגדית

במקרה שהתוקף מניף את האלה בשתי ידיים, בסגנון בייסבול אמריקאי, תגובה אפשרית נוספת מצידו תהיה להעביר את האלה לידו השניה ולחזור ולנסות לתקוף אותנו שוב עם האלה הפעם באמצעות היד שאינה מנוטרלת.

משיכת היד לאחור מייצרת מומנטום ופותחת לנו חלון זמן בו נוכל לנצל את תנועתו של התוקף לצורך תקיפה קטלנית לגרון בשילוב הטלה.

הגנה נגד תקיפת אלה מהצד בשילוב תקיפה לגרון והטלה

לבעלי החוכמה הסגולה והיכולת להבין