קרב מגע הינו אומנות לחימה בעלת דגש חזק על על הגנה עצמית. מכוון שבהגנה עצמית הסיטואציה לרוב ניכפית עלינו לא ניתן להניח שנהיה מצוידים בנשק או באמצעי הגנה ולכן רוב ההגנות מניחות שיש לנו רק את הגוף שלנו ככלי לחימה כנגד האיום.

אבל, כלי נשק נותן יתרון עצום ולכן אנו לומדים בנוסף שימוש בכלי נשק ככלי הגנה. הסכין מגדילה את הטווח שלנו והופכת כל פגיעה, גם אם היא לא נקודת תורפה, לקטלנית.

שימוש בסכין ככלי התקפה הוא טריוואלי. פשוט דוקרים.

אבל איך ניתן להפוך סכין לכלי הגנה?

סכין

ישנם הרבה סוגי התקפה עם סכין ועלינו להתאים את התגובה שלנו לצורת ההתקפה של התוקף. בכל צורות ההגנה אנחנו נפעל תחת אותם עקרונות:

ניטרול מיידי – כבר מההגנה הראשונית אנחנו נפעל לפגיעה ביכולת של התוקף להמשיך ולתקוף אותנו באמצעות הסכין. לרוב נכוון לקטוע את הגידים אשר מאפשרים את השליטה בכף היד התוקפת.

שימוש בכוחו של היריב – תנועת הדקירה של היריב מייצרת המון כוח. את הכוח הזה ניתן לרתום לטובת הפגיעה והניטרול של היריב.

סכין נגד סכין – הגנות פנימיות

נקודת המוצא של הגנות פנימיות בסכין נגד סכין שכל אחד מהיריבים אוחז את הסכין באותה יד (בד”כ ימין). כאשר הן התוקף והן המתגונן מחזיקים את הסכין חיצונית למרכז המסה אנו בדרך כלל נעדיף הגנות פנימיות.

בהגנות פנימיות ההגנה תתחיל, בדרך כלל, בחיתוך הגידים השולטים על האצבעות של היד השולטת על הסכין במטרה הן להסיט את ההתקפה והן לנטרל את יכולתו של התוקף להמשיך ולהשתמש בסכין בצורה אפקטיבית.

הגנה פנימית נגד דקירה ישרה – יד נגדית

הגנה פנימית נגד דקירת שיסוף – יד נגדית

לבעלי החוכמה הסגולה והיכולת להבין